SUKUS spolek

NÁHODA

1.–9. července 2017 – 19. mezinárodní výtvarné sympozium v Zubrnicích
8. července–30. srpna 2017 výstava v kostele sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích
6.–26. září 2017 – výstava v Galerii Pod Radnicí – Praha 3
Herbert Ristl Herbert Ristl Herbert Ristl

Herbert Ristl

Fachingen

„Náhoda je pro mne událostí, která nebyla nebo není dohledná, předvídatelná nebo vypočitatelná. Náhody se ani neohlašují, ani nejsou plánovatelné – jsou překvapující a nevysvětlitelné. Náhodu můžeme zapojit do fotografování a s hravostí zkoušet nové formy, efekty a vztahy, které během snímání nelze předvídat a které jsou viditelné pouze na hotové zpracované fotografii. Cílená práce s náhodou vyžaduje akceptovat a připustit náhodu jako takovou.“

Herbert Ristl – Nádraží Zubrnice

Nádraží Zubrnice

Projekt se uskutečnil za podpory těchto institucí a sponzorů, kterým děkujeme:
Česko-německý fond budoucnosti Státní fond kultury ČR Městská část Praha 3 Tiskárna Chrt
Obecní úřad Zubrnice, Muzeum lidové architektury Zubrnice, Hostinec U Pernekrů Zubrnice