SUKUS spolek

NÁHODA

1.–9. července 2017 – 19. mezinárodní výtvarné sympozium v Zubrnicích
8. července–30. srpna 2017 výstava v kostele sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích
6.–26. září 2017 – výstava v Galerii Pod Radnicí – Praha 3
Alena Zíková Alena Zíková Alena Zíková

Alena Zíková

Braunfels

„Náhoda v běžné řeči označuje jevy, jejichž výskyt neumíme vysvětlit, příčinu či vysvětlení neumíme nalézt anebo jev žádnou příčinu nemá. Náhoda hraje často klíčovou roli ve výzkumu, vědě a je obohacením života.“

Alena Zíková – Náhoda či evoluce?

Náhoda či evoluce?

Projekt se uskutečnil za podpory těchto institucí a sponzorů, kterým děkujeme:
Česko-německý fond budoucnosti Státní fond kultury ČR Městská část Praha 3 Tiskárna Chrt
Obecní úřad Zubrnice, Muzeum lidové architektury Zubrnice, Hostinec U Pernekrů Zubrnice