SUKUS spolek

ROZSVÍTIT MAJÁK 2017

6.–8. 4. 2017 – divadelní instalace Rozsvítit maják
10. 4. 2017 – vernisáž výstavy Vladimír Murtin: Život v kášteře Altenberg
10. 5. 2017 – vernisáž výstavy Herbert Ristl: Ticho
5. 6. 2017 – vernisáž výstavy Ute Deutz a Vladimír Kovařík: UV filt(e)r?

Festivalový projekt, který spojuje mladé i renomované divadelní a výtvarné umělce z Čech a Německa. Rozsvítit maják – divadelní instalace na horizontu událostí se veřejnosti představí během tří dubnových večerů, na které plynule navážeme až do června trvajícími výstavami Vladimíra Murtina, Herbertla Ristla, Ute Deutz a Vladimíra Kovaříka.

6. 4. 2017 – 19.30 – premiéra divadelní instalace Rozsvítit maják
7. 4. 2017 – 19.30 – 1. repríza Rozsvítit maják
8. 4. 2017 – 19.30 repríza Rozsvítit maják
10. 4. 2017 – 18.00 – vernisáž výstavy Vladimír Murtin - Život v klášteře Altenberg
10. 5. 2017 – 18.00 – vernisáž výstavy Herbert Ristl – Ticho
5. 6. 2017 – 18.00 – vernisáž výstavy Ute Deutz a Vladimír Kovařík - UV filt(e)r?

Místem konání celého česko-německého festivalu je ojedinělá budova ze třicátých let minulého století - kostel Československé církve husitské stojící v Moskevské ulici č. 34 v pražských Vršovicích. Stavba je na první pohled výjimečná svojí mohutnou, čtyřbokou, téměř 26 m vysokou věží, která dala název celému projektu. Ční do výše jako maják, jehož výstražné světlo varuje a láká na pevninu zároveň. Ve dnech šestého, sedmého a osmého dubna zde přizvaní umělci z Čech, Německa a Francie společně symbolicky rozsvítí maják.

Pořádá SUKUS ve spolupráci s Lahn Artists z Limburgu, za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, ve spolupráci s Centrem MANA, z.s. a Náboženskou obcí Církve československé husitské v Praze 10 – Vršovice, v rámci projektu Česko-německého kulturního jara 2017.


6., 7., 8. 4. 2017 – Rozsvítit maják
Divadelní instalace na horizontu událostí
Mé myšlenky opět začínají ožívat v pouhém vědomí naprosté samoty. Vítr se utišil. Nic není vidět.
Mezinárodní skupina nezávislých umělců se pohybuje na hranici, za kterou se mísí všechen čas a prostor.

Vejděte do majáku odolávajícímu městskému příboji a ztraťte se v rozepsaném deníku jeho strážce. Strážce zhasnutého majáku.
Úzké schodiště se spirálovitě vine vysoko do věže, do její špičky je pak třeba šplhat po nekonečných kovových žebřících. Lampa se zdá být nedostupná. Pocit zmatenosti se zvyšuje podivnou ozvěnou labyrintu válcovitých zdí, vše prostupuje úzkost.

Samota a nekonečno, strach z odloučení. Neptun, jakkoliv je veliký, může být jen stěží pokládán za společnost. Ale kdyby byl někdo v dosahu, nikdy bych nepohnul se svou knihou.
Volně inspirováno textovým fragmentem E.A. Poea - Maják.

Kniha je rozepsaná, lampa majáku stále nesvítí.

Anne-Claire Barriga, Vendula Bělochová, Chris Herzog, František Fabián, Calendal Klose, Petr Krusha, Vladimír Mikláš, Zuzana Sceranková, Johana Schmidtmajerová, Zuzana Sýkorová, Honza Tomšů, Apolena Vanišová a Barbora Vopasková zvou na specifickou výtvarně-divadelní cestu, jež diváka vybídne k uchopení vlastní samoty.

10. 4. 2017 – 18.00
Vernisáž výstavy Vladimíra Murtina - Život v klášteře Altenberg
Fotografuji život v klášteře od roku 1999 bez blesku a stativu, pokud možno klid v klášteře a zvyklosti řádových sester co nejméně rušit.

10. 5. 2017 – 18.00
Vernisáž výstavy Herbert Ristl – Ticho
Žijeme ve světě zdánlivě neomezených možností. Naše prostředí je hlasité a hektické, počítač dělá náš život mnohem rychlejší a svévolný, auto a letadlo nás dopraví na jakékoliv místo na Zemi za několik hodin nebo dní. Zastavit se tady, daleko od shonu, objevit ticho a kouzlo země a objevovat krásy v bezprostřední blízkosti a fotografovat. Cítit ticho v krajině nebo v zaměřit se na objekt nebo osoby a zachytit to na fotografii.

5. 6. 2017 – 18.00
Vernisáž výstavy – Ute Deutz a Vladimír Kovařík - UV filt(e)r?
Obrázkový ping – pokračující dialog po setkání na mezinárodním výtvarném sympoziu. Emaily, které si psali, byly jakýmsi ping-pongem – tu odkaz na zajímavou výstavu, tu článek nebo fotka něčeho co jednoho z nich zaujalo. Po nějaké době, kdy se “TO” objevilo, si všimli, že se více méně vždy objevuje v příloze emailu fotka z mobilu buď jako ilustrace textu nebo prostě jen tak. Tak se, jaksi mimochodem, zjevil společný projekt – UV filt(e)r. UV filtr je také spojením se světem fotografie – byť ani jeden z výtvarníků není fotograf a ani nemá ambice přesahu do této oblasti.

 

Projekt se uskuteční za podpory těchto institucí a sponzorů, kterým děkujeme:
Česko-německý fond budoucnosti Česko-německé kulturní jaro Státní fond kultury Husův sbor Divadlo Mana
Proglas VŠOP Pražský deník Katolický týdeník Místní kultura Rádio 1 Rádio 1 Rádio 1

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.