SUKUS Bürgerverein

INTERAKTION

29.06.–07.07.2018 – 21. Internationales Kunstsymposium, Zubrnice
04.–09.09.2019 – Ausstellung in Galerie Pod Radnicí – Prag 3

 

Teilnehmer des Symposiums / Účastníci sympozia

Teilnehmer des Symposiums 2019.

Das Projekt konnte dank der Unterstützung folgender Insitutionen und Sponsoren verwirklicht werden – herzlichen Dank!
Česko-německý fond budoucnosti Městská část Praha 3 Tiskárna Chrt
Obecní úřad Zubrnice, Muzeum v přírodě Zubrnice, Hostinec U Pernekrů Zubrnice