SUKUS spolek

INTERAKCE

29. 6.–7. 7. 2019 – 21. mezinárodní výtvarné sympozium v Zubrnicích
4.–30. 9. 2019 – výstava v Galerii Pod Radnicí – Praha 3
Herbert Ristl Herbert Ristl Herbert Ristl

Herbert Ristl

Fachingen

„Pod pojmem interakce rozumím vzájemné ovlivňování chování jednotlivců nebo skupin. Toto lze vyjádřit jazykem, gesty nebo symboly. Jelikož mnohé bývá vyjadřováno a chápáno nikoliv otevřeně a viditelně, nýbrž velice složitě, zakrývám ve svých fotografiích jednající osoby závojem.“

Herbert Ristl – Diskuse, Panovačná, Umělkyně, V rozhovoru

Diskuse, Panovačná, Umělkyně, V rozhovoru

Projekt se uskutečnil za podpory těchto institucí a sponzorů, kterým děkujeme:
Česko-německý fond budoucnosti Městská část Praha 3 Tiskárna Chrt
Obecní úřad Zubrnice, Muzeum v přírodě Zubrnice, Hostinec U Pernekrů Zubrnice