SUKUS spolek

INTERAKCE

29. 6.–7. 7. 2019 – 21. mezinárodní výtvarné sympozium v Zubrnicích
4.–30. 9. 2019 – výstava v Galerii Pod Radnicí – Praha 3

Úvodní text z katalogu k sympoziu
INTERAKCE (2019)

Již dvacátý první ročník výtvarného sympozia uspořádal spolek SUKUS v Zubrnicích. Po všechny roky se naše pracovní témata dotýkají mezilidských vztahů. Debatujeme o obecně závažných pojmech a o tom, jak se k nim vizuálním dílem vyjádřit, i když leckdy se jedná o pojmy abstraktní. Ale to je lákavé, v tom je výzva. Tentokrát jsme zvolili téma „INTERAKCE“. Jakékoliv dva prvky, entity umístěné v dosahu energetického působení se ovlivňují, jsou ve vzájemné interakci. Platí to v oblasti věd přírodních i společenských. Ve vztahu jednotlivců, skupin, národů, států, obecně v jakémkoli měřítku. Důležitá je ovšem kvalita oné interakce. Konečně sama forma výtvarného sympozia těží ze vzájemné interakce zúčastněných umělců. V debatách se tříbí názory, postoje, přístupy a formální řešení. V lidské společnosti je interakce tématem všech témat. Komunikace, koexistence, soužití, spolupráce, přátelství, dotek, pohlazení, facka, to vše a mnoho jiného je interakce. Co si kdo vybere?

Pavel Rydl

Projekt se uskutečnil za podpory těchto institucí a sponzorů, kterým děkujeme:
Česko-německý fond budoucnosti Městská část Praha 3 Tiskárna Chrt
Obecní úřad Zubrnice, Muzeum v přírodě Zubrnice, Hostinec U Pernekrů Zubrnice