SUKUS spolek

ŘEZ

2.–10. července 2016 – 18. mezinárodní výtvarné sympozium v Zubrnicích
9. července–30. srpna 2016 výstava v kostele sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích
14. září–6. října 2016 – výstava v Galerii Pod Radnicí – Praha 3
Vladimír Murtin Vladimír Murtin Vladimír Murtin

Vladimír Murtin

Braunfels

„Zlatý řez je klasická kompozice starých malířských mistrů i fotografů. Hlavní objekt je umísten v první třetině obrazu, aby se zdůraznila myšlenka celého díla.“

Vladimír Murtin – Zlatý řez. Kostelní hodiny sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích a jejich ochránce

Zlatý řez. Kostelní hodiny sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích a jejich ochránce

Projekt se uskutečnil za podpory těchto institucí a sponzorů, kterým děkujeme:
Česko-německý fond budoucnosti Státní fond kultury ČR Městská část Praha 3 Tiskárna Chrt
Obecní úřad Zubrnice, Soubor lidové architektury Zubrnice, Hostinec U Pernekrů Zubrnice