SUKUS spolek

ŘEZ

2.–10. července 2016 – 18. mezinárodní výtvarné sympozium v Zubrnicích
9. července–30. srpna 2016 výstava v kostele sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích
14. září–6. října 2016 – výstava v Galerii Pod Radnicí – Praha 3
Martina Osecky / Osecká Martina Osecky / Osecká Martina Osecky / Osecká

Martina Osecky / Osecká

Hemau

„Životní cesty jdou někdy přímo, někdy oklikou. Ve zlomových bodech nastávají změny přinášející něco nového.“

Martina Osecky / Osecká – Průsečíky

Průsečíky

Projekt se uskutečnil za podpory těchto institucí a sponzorů, kterým děkujeme:
Česko-německý fond budoucnosti Státní fond kultury ČR Městská část Praha 3 Tiskárna Chrt
Obecní úřad Zubrnice, Soubor lidové architektury Zubrnice, Hostinec U Pernekrů Zubrnice