SUKUS spolek

ŘEZ

2.–10. července 2016 – 18. mezinárodní výtvarné sympozium v Zubrnicích
9. července–30. srpna 2016 výstava v kostele sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích
14. září–6. října 2016 – výstava v Galerii Pod Radnicí – Praha 3
Kalle Lind Kalle Lind Kalle Lind

Kalle Lind

Regensburg

„Řez dějinami umění vzniká v tomto případě redukovaným jazykem forem. Ženská a mužská figurace navazují na kultovní figury ve Wittemoor z roku 129 př. Kr.“

Kalle Lind – Muž a žena – Řez dvěma tisíciletími

Muž a žena – Řez dvěma tisíciletími

Projekt se uskutečnil za podpory těchto institucí a sponzorů, kterým děkujeme:
Česko-německý fond budoucnosti Státní fond kultury ČR Městská část Praha 3 Tiskárna Chrt
Obecní úřad Zubrnice, Soubor lidové architektury Zubrnice, Hostinec U Pernekrů Zubrnice