SUKUS spolek

ŘEZ

2.–10. července 2016 – 18. mezinárodní výtvarné sympozium v Zubrnicích
9. července–30. srpna 2016 výstava v kostele sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích
14. září–6. října 2016 – výstava v Galerii Pod Radnicí – Praha 3

Úvodní text z katalogu k sympoziu
ŘEZ (2016)

Osmnácté mezinárodní výtvarné sympozium uspořádal spolek SUKUS opět v Zubrnicích.

Letošní pracovní téma ŘEZ lze nahlížet z rozličných úhlů a v různých souvislostech.

Na vernisáži k němu zaznělo pár následujících myšlenek.

Obecně máme zálibu v řezání. Poněkud podivnou zálibu.

Začíná to už od dětství:
Řežme dříví na polínka, ať má čím topit má maminka.

Řežeme. Zlatý řez, ozdravný řez, zmlazující řez, radikální řez. Dokázali jsme, že dokážeme rozřezat cokoliv. Jakýkoliv materiál, jakékoliv společenství, i Matku Zemi.

Řežeme. Moje – tvoje, my a oni. Řezníci se vždycky najdou.
Ale řez je akt násilný, bolestivý a nevratný.

Užijme si výstavu společně.

Pavel Rydl

Projekt se uskutečnil za podpory těchto institucí a sponzorů, kterým děkujeme:
Česko-německý fond budoucnosti Státní fond kultury ČR Městská část Praha 3 Tiskárna Chrt
Obecní úřad Zubrnice, Soubor lidové architektury Zubrnice, Hostinec U Pernekrů Zubrnice