SUKUS spolek

VE VÍRU ŽIVOTA

4–11. července 2015 – 17. mezinárodní výtvarné sympozium v Zubrnicích
11. července–29. srpna – výstava v kostele sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích
září – výstava ve foyeru Paláce Akropolis v Praze
Alena Zíková Alena Zíková Alena Zíková

Alena Zíková

Braunfels

„To nadšení dětí dělat něco nového, kreativita bez hranic a komunikace bez zábran. To jsou hodnoty, které mne nadchly a vedly k tomu, co chci svými fotografiemi a instalací sdělit...“

Alena Zíková – Ve víru života v Laaberu (Bavorsko) a v Zubrnicích (Čechy)

Ve víru života v Laaberu (Bavorsko) a v Zubrnicích (Čechy)

Projekt se uskutečnil za podpory těchto institucí a sponzorů, kterým děkujeme:
Česko-německý fond budoucnosti Palác Akropolis Tiskárna Chrt
Obecní úřad Zubrnice, Soubor lidové architektury Zubrnice, Hostinec U Pernekrů Zubrnice