SUKUS spolek

TICHO

28. června–5. července 2014 – 16. mezinárodní výtvarné sympozium v Zubrnicích
5.–27. července – výstava v kostele sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích
1. září–3. října – výstava ve foyeru Paláce Akropolis v Praze
Dagmar Čechová Dagmar Čechová Dagmar Čechová

Dagmar Čechová

Olomouc

„Ticho, šelesty, zvuky, tóny, výkřiky a pak... SLOVO. Požehnané nebo prokleté?“

Dagmar Čechová – Na počátku bylo slovo

Na počátku bylo slovo

Projekt se uskutečnil za podpory těchto institucí a sponzorů, kterým děkujeme:
Česko-německý fond budoucnosti Státní fond kultury ČR Palác Akropolis Figaro s.r.o. Tiskárna Chrt
Obecní úřad Zubrnice, Soubor lidové architektury Zubrnice, Hostinec U Pernekrů Zubrnice