SUKUS občanské sdružení

KONTEXT

6.–13. července 2013 – 15. mezinárodní výtvarné sympozium v Zubrnicích
13. července–30. srpna – výstava v kostele sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích
2. září–6. října se konala – výstava ve foyeru Paláce Akropolis v Praze

Úvodní text z katalogu k sympoziu KONTEXT (2013)

Patnácté mezinárodní výtvarné sympozium uspořádalo v Zubrnicích občanské sdružení SUKUS. Každoročně zde výtvarníci v uvolněné atmosféře tvoří díla na jedno společné téma. Z nejzávažnějších existenciálních témat zpracovali například: JEDEN SVĚT, JEDEN ŽIVOT, STOPY, DOTEKY, HLEDÁNÍ, NA CESTĚ. V tomto roce jsme obrátili pozornost k čemusi zdánlivě nepodstatnému, podružnému, nevědomky či úmyslně opomíjenému. Tématem výstavy se stal KONTEXT.

Čím je kontext zajímavý? V neustále se proměňujícím světě se na nás denně valí stovky událostí významu ryze osobního i celospolečenského. V tom návalu nám někdy uniká jejich smysl, tápeme, jak je správně pochopit, protože si nevšimneme podstatných souvislostí. Zpravidla nás na ně nikdo neupozorní, ty si musíme uvědomit my sami.

Například polibek může být výrazem horoucí lásky anebo rozsudkem smrti. Záleží na kontextu. Co lze za určitých okolností považovat za hrdinství, jindy se stává nezodpovědným hazardem. Drobnost nepatrné ceny může někdy zachránit život a naopak jakýkoli cenný papír v rukách trosečníka na pustém ostrově ceny pozbývá.

Žádný jev neexistuje izolovaně, bez souvislostí. Kontext, to je komplex okolností a současně souvislostí. Každá událost má své příčiny a následky. Každý objekt má své sousedy, své okolí. Záměna kontextu je podstatou ironie a vtipu. Úplné nebo částečné zamlčení kontextu je základem myšlenkové manipulace.

V životě stejně jako v optice platí: Když změníme zorné stanoviště, všechny objekty změní svoji vzájemnou polohu, svojí konstelaci. Dostávají se do nových vztahů. Při výrazné změně pozice se objekty jeví na jiném pozadí, ve zcela jiném kontextu.

Kontext věci zařazuje, kategorizuje. Teprve kontext dává věcem jejich hodnotu, význam. Hledáme-li příčiny a chápeme děje následující jako důsledky dějů předchozích, pak máme šanci světu porozumět.

Pavel Rydl

Projekt se uskutečnil za podpory těchto institucí a sponzorů, kterým děkujeme:
Česko-německý fond budoucnosti Státní fond kultury ČR Palác Akropolis Figaro s.r.o. Tiskárna Chrt
Obecní úřad Zubrnice, Muzeum lidové kultury Zubrnice, Hostinec U Pernekrů Zubrnice